Do roku 2020 Bielorusko zvýši vývoz rastlinnej výroby na 500 miliónov dolárov

Do roku 2020 plánuje Bielorusko zvýšiť vývoz rastlinnej výroby na 500 miliónov dolárov, povedal 16. februára Alexej Bogdanov, vedúci ministerstva zahraničných vecí Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Bieloruskej republiky. V roku 2016 dosiahol rast rastlinných výrobkov úroveň 380 miliónov dolárov a v roku 2020 by mala krajina dosiahnuť 500 miliónov dolárov. Je to ambiciózna a náročná úloha, ale Bielorusko by malo diverzifikovať trh, prehĺbiť spracovanie úrody priemyslu a nájsť nové vývozné komoditné pozície, povedal A. Bogdanov.

V roku 2016 Bielorusko vyviezlo potravinové výrobky v hodnote 4,16 miliardy dolárov. Podiel rastlinnej výroby bol 9,1%.