Vo februári Ukrajina naplní kvóty pre bezcolný vývoz hydinového mäsa a kukurice do EÚ do roku 2017

Vo februári bude Ukrajina plne vyplniť ročné kvóty na rok 2017 pre bezcolný vývoz hydinového mäsa do Európskej únie, 2. februára, minister poľnohospodárskej politiky a potravín Ukrajiny Taras Kutovoy povedal. Podľa neho do polovice februára Ukrajina uzavrie kvóty na hydinové mäso. Okrem toho už krajina splnila kvóty na dodávku kukurice.

Minister uviedol, že také malé množstvo európskych kvót výrazne obmedzuje ukrajinských spoločností-výrobcov. Kvót v niektorých segmentoch trhu je oveľa nižšia v porovnaní s možnosťami ukrajinských podnikov. Ministerstvo tak doteraz poskytlo rokovania o niektorých položkách.

Ale aj v Európskej únii existujú plány na ďalšie zníženie kvóty na kukuricu, pretože Ukrajina má potenciál pre veľkovýrobu obilia. A ukrajinská kukurica vykazuje konkurencieschopnejšiu hodnotu ako európske obilie, dodal Kutovoi. Pripomeňme, že v roku 2017 kvóty bez cla vývoz ukrajinskej hydiny na európskom trhu všeobecne tvorí 16,8 tisíc ton a kukurice - 400 tisíc ton.